Układ oddechowy

Oddychanie jest procesem wymiany gazowej, który polega na dostarczaniu organizmowi tlenu i wydalaniu nadmiaru dwutlenku węgla. Proces ten, umożliwiają krwinki czerwone dzięki zawartej w nich hemoglobinie, i obejmuje on następujące fazy: oddychanie zewnętrzne oraz oddychanie wewnętrzne.

Doprowadzenie tlenu do płuc odbywa się dzięki specjalnie przystosowanym do tej czynności narządom, które tworzą układ oddechowy.

Układ oddechowy składa się z:
- dróg doprowadzających powietrze: nos, gardło, krtań, tchawica, oskrzela
- właściwego narządu oddechowego: płuca
- narządów pomocniczych: mięśnie międzyżebrowe, przepona

Rola dróg oddechowych opiera się na czynnym wprowadzaniu powietrza do płuc.

W pierwszym odcinku układu oddechowego jamach nosowych powietrze wdechowe zostaje oczyszczone, nawilżone i ogrzane. Na tym odcinku, wdychane powietrze zostawia około 50 % zanieczyszczeń pyłowych. Pierwszy filtr stanowią włoski rosnące na początku otworów nosowych. Dalszemu oczyszczaniu się wdychanego powietrza sprzyja kręty przebieg przewodów nosowych z wilgotną powierzchnią śluzówki. Suche powietrze zostaje tu oczyszczone nawilgocone i odpowiednio nagrzane - w razie zbyt niskiej temperatury.

Płuca stanowią właściwy narząd procesu oddychania. Płuco prawe składa się z trzech płatów, płuco lewe z dwóch płatów. Przypuszczalnie budowa taka jest wynikiem położenia serca (przesuniętego ku lewej stronie klatki piersiowej). Płuca pokrywa opłucna czyli cienka błona surowicza która przechodząc w sposób ciągły na ściany klatki piersiowej tworzy wąską szczelinę tzw. jamę opłucnową. Miąższ płuc zbudowany jest z licznych pęcherzyków (ok. 750 mln) mikroskopijnej wielkości, wysłanych cieniutkim nabłonkiem pod którym znajduje się gęsta siatka włosowatych naczyń krwionośnych. Swobodną wymianę gazową pomiędzy krwią a tlenem powietrza doprowadzanego do płuc zapewnia cienkość nabłonka i ścian naczyń włosowatych.