Anatomia Człowieka

Anatomia jest podstawą całej medycyny. Bez doskonałej znajomości anatomii człowieka (budowy ciała człowieka) nie jest możliwe udzielania pomocy lekarskiej choremu, nie jest możliwe poznanie choroby, jej prawidłowa diagnoza. Słowo 'anatomia' wywodzi się z greki, od słowa 'anatemnein' oznaczającego 'rozdzielać'. Poznawanie budowy ciała ludzkiego oparte jest przede wszystkim o sekcje, 'rozdzielanie' zwłok.

Anatomia jest bardzo obszerną dziedziną wiedzy, została podzielona na kolejne działy: anatomia opisowa, zajmująca się opisem narządów i układów, anatomia topograficzna, określająca położenie narządów w organizmie, oraz anatomia mikroskopowa, która bada mikroskopową (komórkową) budowę poszczególnych narządów organizmu.

Człowiek witruwiańskiRysunek, nazwany Człowiek witruwiański, od nazwiska autora Witruwiusza, przedstawiający proporcje ludzkiego ciała. Zwraca on uwagę na to, że wysokość dorosłego człowiek jest mniej więcej równa szerokości jego ramion. Zdaniem autora wysokość człowieka jest równa 10 modułom, gdzie jeden moduł ma długość równą wysokości głowy mierzonej od czybka brody do nasady włosów. Rysunek ten około 1490 roku rozpowszechniony został przez Leonarda da Vinci, z którym jest głównie kojarzony.